Výroční členská schůze 2022

MRS z.s. PS Oslavany oznamuje svým členům, že výroční členská schůze se uskuteční 20.3. 2022 v 9:00 hodin ve společenské místnosti na rybochovném zařízení v Oslavanech.

Program :

  1. Zahájení a prezentace
  2. Volba  návrhové a mandátové komise
  3. Schválení programu členské schůze
  4. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2021
  5. Schválení roční závěrky za rok 2021 a rozpočtu na rok 2022
  6. Schválení příspěvku na rybářský ples ve výši 50,-Kč
  7. Diskuze
  8. Schválení usnesení
  9. Závěr

V Oslavanech 5.3.2022

Zdeněk Kocáb, předseda pobočného spolku