Výroční (náhradní) členská schůze 2020

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

 1. Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany,  zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18226, se sídlem Nádražní 24, 66412 Oslavany, IČ 00546879 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 7.1.2020 na webových stránkách pobočného spolku Oslavany, návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku, konané dne 1.3.2020 v 9,00 hod v sále Dělnického domu v Oslavanech.
 2. Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:
  1. Zahájení a prezentace
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Schválení příspěvku na rybářský ples ve výši 50,- Kč
  6. Schválení manipulačního poplatku ve výši 50,-Kč při výdeji povolenky po skončení měsíce února
  7. Diskuze
  8. Schválení usnesení
  9. Závěr
 3. Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail zdenek.kocab@volny.cz

V Oslavanech dne 7.1.2020

Zdeněk Kocáb, předseda výboru pobočného spolku