Povolenky 2024 a termíny jejich výdeje

Termíny výdeje povolenek na rok 2024:

2023

 • pondělí 18.12.2023, 15:00 – 17:00 hod.

2024

 • pátek 05.01.2024, 15:00 – 17:00 hod.
 • pátek 19.01.2024, 15:00 – 17:00 hod.
 • pátek 02.02.2024, 15:00 – 17:00 hod.
 • pátek 16.02.2024, 15:00 – 17:00 hod.
 • pátek 01.03.2024, 15:00 – 17:00 hod.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2024:

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 22. 6. 2023 a ze dne 21.9.2023 platí pro rok 2024 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy  MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1) Členské příspěvky 2024

celkempodíly
PSsekretariát MRS
Členská14001100300
Členská udržovací500235265
Mládež do 15 r.20070130
Zápisné:
Dospělí a mládež 16-18 let10000
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.

2) Ceny povolenek pro "členy"

Druh povolenkyMPMP republkováPP republiková
roční1250450013004750
poloviční700x800x
týdenní500x600x
denní300x400x
mládež400x400x
Výše uvedený ceny platí pro členy MRS a ČRS.

Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS.

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

3) Ceny povolenek pro "nečleny"

Druh povolenkyMPP
roční1000010000
týdenní30003500
denní10001200
Výše uvedený ceny platí pro nečleny MRS a ČRS, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky.

Všeobecné:

 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku.
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vystavil.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
 • MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky svým členům, členům ČRS a nečlenům.
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům.