Rybochovné zařízení

Pobočný spolek Oslavany hospodaří na osmi produkčních rybníčcích o celkové výměře 3,5 ha, se zaměřením na výrobu reofilních druhů ryb, které dodává do celého Moravského rybářského svazu.

Disponuje svou vlastní líhní, která byla v roce 2010 zrekonstruována. Generační materiál získává z větší části ze svého revíru Oslava 1, na kterém hospodaří.

V nabídce organizace je jednoletý a dvouletý plůdek

  • Parmy obecné
  • Ostroretky stěhovavé
  • Podoustve říční
  • Jelce tlouště
  • Jelce jesena