Výroční členská schůze 2024

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18226, sídlo: Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany, IČ: 005 46 879 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 18.02.2024 v 9,00 hodin do společenské místnosti rybochovného zařízení, Nádražní 1145/24, 66412 Oslavany.
Čtěte více