GDPR

Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členství na místě výdeje, pokud tak již neučinil dříve. V případě, že dotyčnému bude povolenku vyzvedávat zastupující osoba, je nezbytné, aby prohlášení žadatele měla od něho vlastnoručně podepsané a toto předala při výdeji povolenky a členství.

Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku nebo zde ke stažení na webu spolku.

Podepsaný formulář se souhlasem zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou k výdeji členství a povolenky.

Toto nařízení EU máme povinnost plnit, ať se nám to líbí nebo ne!!! Ostatní doposud platné podmínky členství spolku se nemění.