Povolenky 2023 a termíny jejich výdeje

Termíny výdeje povolenek na rok 2023:

2022

 • pátek 16.12.2022, 15:00 – 17:00 hod. – Oslavany

2023

 • pátek 06.01.2023, 15:00 – 17:00 hod. – Oslavany
 • pátek 20.01.2023, 15:00 – 17:00 hod. – Oslavany
 • pátek 03.02.2023, 15:00 – 17:00 hod. – Oslavany
 • úterý 28.02.2023, 15:00 – 17:00 hod. – Oslavany

 

 • po těchto termínech do konce měsíce března vždy ve středu od 16:00 – 17:00, dále pak po telefonické domluvě  – tel: 725 055 490, 725 022 011. V těchto termínech se hradí při výdeji povolenky manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2023:

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 16. 6. 2022 a ze dne 22.9.2002 platí pro rok 2023 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy  MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
roční 1 100 Kč 4 150 Kč 1 100 Kč 4 350 Kč
poloviční 500 Kč 500 Kč
měsíční 650 Kč 650 Kč
týdenní 400 Kč 400 Kč
denní 150 Kč 150 Kč
mládež 300 Kč 300 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 – 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

Kategorie Cena
dospělí 1 300 Kč
udržovací 500 Kč
mládež do 15 let (včetně) 200 Kč

Kategorie „Dospělí“ zahrnuje členy od 16 let věku.

Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 300 Kč.

Zápisné

dospělí a mládež 16 – 18 let 1 000 Kč

Zápisné vždy hradí:

 • Žadatel o členství – nový člen
 • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku

Všeobecné:

 • V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.
 • Pobočný spolek  může  poskytnout  žadateli  o povolenku  slevu,  rozdíl  v  ceně  však  musí  doplatit z  finančních prostředků PS. Poloviční  povolenky  platí pro držitele osvědčení  ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.
 • Z prodeje povolenek pro  nečleny poskytuje sekretariát  MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10%  z ceny povolenky.
 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vystavil!
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), červené (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny).
 • MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
 • MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!